ПРО ДОІЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ ХОЛОДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Р.В. Грищенко, А.В. Форсюк, Я.І. Засядько, О.Ю. Пилипенко
2015 Holodilʹnaâ Tehnika i Tehnologiâ  
ПРО ДОІЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ ХОЛОДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В роботі наведено аналіз доцільності використання акумуляторів теплової енергії(холоду) на підприємствах харчової промисловості. Проаналізовано графіки енергоспоживанння декількох заводів, а також графіки сплати електроенергії за одно-та трьохзональною сіткою тарифів на прикладі молокозаводу «Danone» у м. Херсон. Отримані результати дають зрозуміти, що ефективність застосування льодоакумуляторів визначається не лише часовим
more » ... жком для накопичення льоду, але і можливою швидкістю танення льоду, що в кінцевому підсумку, визначає кількість льоду в період «зарядки» акумулятора. Пропоновані міркування будуть використанні у розробці методик розрахунку льодоакумуляторів. Ключові слова: теплообмін -тепловий потік -льодоакумулятори -акумулятори холодуводний лід -танення водного льоду. Р.В. Грищенко, А.В. Форсюк, Я.І. Засядько, О.Ю. Пилипенко Национальный университет пищевых технологий, ул. Владимирская, 68, г. Киев, 01601, Украина ПРО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ХОЛОДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В работе приведен анализ целесообразности использования аккумуляторов тепловой энергии(холода) на предприятиях пищевой промышленности. Проанализированы графики энергопотребления нескольких заводов, а также графики оплаты электроэнергии за одно-и трехзональной сеткой тарифов на примере молокозавода «Danone» в г. Херсон. Полученные результаты дают понять, что эффективность применения льдоаккумуляторов определяется не только временным промежутком для накопления льда, но и возможной скоростью его таяния, что, в конечном итоге, определяет количество льда в период «заряда» аккумулятора. Предлагаемые рассуждения будут использованы в разработке методик расчетов льдоаккумуляторов. Ключевые слова: теплообментепловой потокльдоаккумуляторыаккумуляторы холодаводный ледтаяние водного льда.
doi:10.15673/0453-8307.6/2015.56731 fatcat:tb4pqaukbndfjaks6j75yzb4vu