Формування потенціалу публічно-партнерської взаємодії в системі публічного управління

О. В. Михайловська
2021 Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування  
У статті досліджено напрями розвитку взаємодії між державою та суспільством в системі публічного управління та актуалізовано питання про пошук шляхів формування потенціалу взаємодії між державою та суспільством. Доведено необхідність побудови концептуальної основи публічно-партнерської взаємодії між органами державного управління, місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства на партнерських засадах. Схарактеризовано наукові погляди щодо тлумачення поняття «громадянське
more » ... ільство». Зауважено, що становлення громадянського суспільства виявляється у формуванні та функціонуванні його інститутів. Представлено результати дослідження законодавчо-нормативного поля відносно сутності поняття «інститути громадянського суспільства» та його розмежування з іншими поняттями. Наведено місце інститутів громадянського суспільства у соціальній системі. Розкрито важливість інститутів громадянського суспільства у практичному вимірі функціонування системи публічного управління. Ідентифіковано сутність поняття «потенціал публічно-партнерської взаємодії» та виокремлено його складові елементи. З'ясовано, що наявні погляди науковців щодо трактування категорії «потенціал» не суперечать один одному і є взаємодоповнюючими. Виокремлено ключові характеристики потенціалу в системі публічного управління. Сформована основа публічно-партнерської взаємодії та визначені напрями забезпечення її ефективності.
doi:10.54929/pmtl-issue1-2021-11 fatcat:nqoldjpi2vds3ctmnkozns5s24