The crystal structure of 2-(4-chloro-2,6-dinitrophenyl)-1-(4-chloro-3,5-dinitrophenyl)diazene 1-oxide, C12H4Cl2N6O9

Junyan Cao, Jianlong Wang, Min Li, Ke Zhang, Shuai Li, Zhen Wan
2019 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C12H4Cl2N6O9, monoclinic, C2/c (no. 15), a = 50.136(3) Å, b = 8.1074(5) Å, c = 15.9816(11) Å, β = 91.927(2)°, V = 6492.4(7) Å3, Z = 16, Rgt(F) = 0.0427, wRref(F2) = 0.0969, T = 173(2) K.
doi:10.1515/ncrs-2018-0596 fatcat:tdoau6qnprclja2yz6u7zalohy