Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání v post-socialistických zemích

David Greger
2018 Orbis Scholae  
Anotace: Studie podává kritický přehled teorií post-socialistické transformace vzdělávání (M. Fullan, C. Birzea) a přináší návrh na členění a chápání vývoje školství od roku 1989. Ze srovnání teorií vyvstává vždy otázka, zda je možné považovat post-socialistickou transformaci za ukončenou, na kterou v závěru textu přinášíme vlastní odpověď. Stejně tak se kriticky vypořádáváme s konceptem druhé tranzice v zemích střední a východní Evropy. V neposlední řadě je text vztažen především k dvaceti
more » ... m vývoje českého školství, který vzhledem ke zhoršujícím se výsledkům českých žáků považujeme za neutěšený. Abstract: In this paper we critically analyze theories of educational change in postsocialist transformation (theories of M. Fullan and C. Birzea) and we propose our own theoretical framework based on the reconciliation of the two theories. In this way we want to answer the key question -whether the post-socialist transformation came to its end. We argue against the idea of second transition in Central and Eastern European Countries proposed by some authors. Last but not least, we take as a case study the example of 20 years reform of educational change in the Czech Republic, which shows large declines in students' knowledge and skills, and thus turns out as unsuccessful story of reform. Klíčová slova: post-socialistická transformace, teorie změny vzdělávání, vzdělávací politika, Česká republika
doi:10.14712/23363177.2018.70 fatcat:qts3cb7hzzainov7oyp7xi5ekm