Slovaropisno izrazje v slovenskih terminoloških slovarjih

Marjeta Humar
2015 Jezikoslovni zapiski  
V prispevku je predstavljeno slovaropisno izrazje (poimenovanje slovarja, iztočnice, slovarskega članka, strokovnega izrazja, protipomenk, sopomenk, označevalnikov, avtorjev) v slovenskih terminoloških slovarjih od Cigaletove Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Oesterreichs (Dunaj 1853) do Gemološkega terminološkega slovarja (Ljubljana 2005).
doi:10.3986/jz.v14i1.2460 fatcat:mlpd3rfvifajnkkmdvgzrdfzdq