Naglasna teorija Antuna Mažuranića
Antun Mažuranić's Accentual Theory

Helena Delaš
2018 Croatica časopis za hrvatski jezik književnost i kulturu  
način novoštokavski naglasni sustav opisan u starijoj hrvatskoj gramatici objavljenoj prije devedesetih godina 19. stoljeća i nametanja Karadžić-Daničićeva prozodijskog sustava kako bi se poduprlo suvremeno hrvatsko standardno naglašavanje. Mažuranićeva Slovnica prvi je veći opis novoštokavskoga naglasnog sustava u nas i okosnica Mažuranićeva akcentološkog rada u kojem je iznesena moderna naglasna teorija utemeljena na čvrstom odnosu između čakavske i štokavske akcentuacije u dubinskoj
more » ... dubinskoj strukturi što ujedno pokazuje da se Mažuranićeva koncepcija hrvatskoga standardnog jezika bitno razlikovala od vukovske standardnojezične koncepcije.
doi:10.17234/croatica.42.18 fatcat:d6ljm3pmfjdrroev3mheemsehi