CHARACTERISTICS OF THE AGE IN INITIAL ORIENTATION AND SELECTION IN ATHLETICS PARTICULARITĂŢILE VÂRSTEI LA CARE SE FACE ORIENTAREA ŞI SELECŢIA INIŢIALĂ LA ATLETISM C Co or ri in na a R Ra am mo on na a D DU UL LC CE EA AN NU U 

Universitatea, Aurel Vlaicu, Facultatea Arad, De Educaţie
unpublished
In contemporary sports, scientific selection system is one of the main components of the search process and preparing athletes for the achievement of high sports results. It is known that athletes results in competitions are influenced by many factors, of which the main athlete representing skills that include genetic and morphological features of functional sports training aimed at developing motor skills required to achieve results and related capacity them. Errors in age features of young
more » ... eatures of young athletes, individual differences, legalities improve sporting phenomenon often causes misunderstanding that " talent search and determination in sports can be searched according to its theoretical and methodological foundations as a specific form of professional orientation (selection). (www.cnand.pdf, 2005) Rezumat În sportul contemporan, sistemul selecţiei ştiinţifice este unul din principalii componenţi ai procesului de căutare şi pregătire a sportivilor pentru realizarea unor rezultate sportive înalte. Este cunoscut faptul că rezultatele sportivilor în competiţii sunt influenţate de mulţi factori, din care principalii îi reprezintă aptitudinile sportivului, ce includ particularităţile lui genetice şi morfo-funcţionale şi antrenamentul sportiv orientat spre dezvoltarea calităţilor motrice necesare pentru atingerea rezultatelor, cât şi a capacităţilor legate de ele. Erorile în cunoaşterea particularităţilor de vârstă a tinerilor sportivi, deosebirilor individuale, egităţilor perfecţionării sportive deseori cauzează fenomenul neînţelegerii faptului că "căutarea şi determinarea talentului în sport poate fi cercetată conform bazelor ei teoretice şi metodologice drept formă specifică a orientării profesionale" (selecţiei). (www.cnand.pdf, 2005) Cuvinte cheie: selecţie, etapizare, orientare iniţială, vârstă * * * * * * INTRODUCERE Evoluţia omului, pe parcursul vieţii în care el este elev, depinde, în toate planurile, de particularităţile dezvoltării acestuia de-a lungul timpului, ca urmare, aceasta este diferită în funcţie de vârstele specifice ciclurilor de învăţământ. Achiziţiile din ultima perioadă ale ştiinţei creşterii, auxologia, arată o accentuare a dezvoltării copiilor, o accelerare a creşterii corpului, o intensificare a unor procese fiziologice, instalarea mai devreme a pubertăţii, o maturizare mai precoce a psihicului. Aceste modificări se observă în plan global şi segmentar (Raţă; Raţă, 2008).
fatcat:i77xic2rhnfjtjrvkfsqn3xihm