Tatiana Konderak

Szkoła Języków, Obcych, Tina Kraków
unpublished
Naturalną potrzebą oraz warunkiem rozwoju dziecka jest jego ak-tywność, a stwarzając mu sprzyjające warunki do poszerzenia wiedzy o świecie, pobudzamy jego myślenie, które rozwija się w działaniu. Małe dziecko najwięcej się uczy poprzez własną pracę, samodzielne, nieprzy-musowe działanie. Zdaniem M. Grochowalskiej dziecko wykorzystuje trzy sposoby gromadzenia informacji w zdobywaniu wiedzy i kształto-waniu umiejętności: 1. Uczenie się w trakcie własnych doświadczeń; 2. Uczenie się poprzez
more » ... wanie informacji od innych; 3. Uczenie się drogą refleksji 1. Dzieci uwielbiają się uczyć i poznawać świat, zaspokajając w ten sposób potrzebę działania, ekspresji i samorealizacji. Wyzwolona twór-czość dziecka angażuje wszystkie funkcje motoryczne, zmysłowe i uczu-ciowe, dając małemu uczniowi satysfakcję i zadowolenie 2. Wiele można uczynić podczas nawet krótkich, 30-minutowych za-jęć dydaktycznych pod warunkiem, że nauczyciel sam jest i chce być twór-czy i kreatywny. Zajęcia z języka obcego jest doskonałą okazją, by rozwi-Nauczanie dzieci języków obcych Teaching Foreign Language to Children
fatcat:k37lql256bdejbrwpgmm33tbbe