Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy

Urszula Bukowska
2013 Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów  
W artykule ukazano zależność występującą między ułatwieniami oferowanymi kobietom przez pracodawców a ich wizerunkiem na rynku pracy. Przedstawiono model kształto‑ wania wizerunku pracodawcy. Ukazano także jakie ułatwienia są oferowane kobietom przez pracodawców. Stwierdzono, że pozytywnie wpływają one zarówno na osiąganie przez kobiety równowagi praca – życie jak i na wizerunek pracodawcy. Ważne jednak, by oferowane ułatwienia były zbieżne z oczekiwaniami pracowników, a jak wynika z badań, ten
more » ... wynika z badań, ten warunek często nie jest spełniony
doi:10.5604/01.3001.0009.4603 fatcat:rctu76z7ebb6xd3lolnhmndbqq