OPTIMIZATION OF LOAD DISTRIBUTION OF INITIAL TRAINING SPORTSMEN

Vilma Atkočiūnienė, Vytenis Atkočiūnas
2019 Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development  
Nesistemiškas jaunų sportininkų treniravimas, neoptimalus treniruočių krūvio paskirstymas sukuria prielaidas jų demotyvacijai, trumpalaikiems sporto rezultatams pasiekti. Pratybų vyksmo kryptingumas, nuoseklus ir sistemingas treniravimas atsižvelgiant į socialinius veiksnius, mokslininkų rekomendacijas padeda pasiekti aukščiausių ir ilgalaikių rezultatų. Tyrimo objektas: Kauno miesto sporto mokyklos "Bangpūtys" pradinių grupių 2018-2019 metų metiniai planai. Tyrimo tikslasišanalizavus pradinio
more » ... nalizavus pradinio rengimo sportininkų grupių metinius planus numatyti krūvių paskirstymo optimizavimo alternatyvas. Tyrimo tikslui pasiekti taikyti mokslinės literatūros analizės, statistinių duomenų, pratybų krūvio analizės ir sintezės, sugretinimo, palyginimo ir kiti metodai. Straipsnyje atskleista pradinio rengimo sportininkų grupių metinių planų struktūra pagal bendrojo ir specialaus fizinio rengimo periodus, išanalizuoti ir palyginti pradinių sportinių grupių pratybų krūviai metiniame cikle, numatytos krūvių paskirstymo optimizavimo alternatyvos. Raktiniai žodžiai: baidarių ir kanojų irklavimas, irklavimas, buriavimas, pradinis sportininkų rengimas, metinis ciklas. JEL kodai: I21, M12. Gauta
doi:10.15544/mts.2019.33 fatcat:qiv4ta42e5fp5kyasno6dnjpie