Seznamte se: European Society for Research in Mathematics Education (ERME)

Jarmila Novotná, Naďa Stehlíková
2011 Scientia in educatione   unpublished
Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s evropskou organizací ERME, která byla založena v roce 1997 s cílem mapovat a do jisté míry koordinovat evropské výzkumy v didaktice matematiky. V této organizaci jsou již od jejího založení aktivní i čeští badatelé. Podrobněji jsou po-psány vědecké konference a akce pro mladé badatele, které Společnost organizuje. Abstract The article concerns the European organisation of ERME which was founded in 1997 with the goal to map and to a certain extent coordinate
more » ... ropean research in mathematics education. The Czech researchers have been active in this organisation since its very beginning. Scientific conferences and activities for young researchers which are organised by the Society are described in more detail.
fatcat:b6f3hqxe2jeibfp3p6i43qurqi