Więcej niż tysiąc słów. Perswazyjne działanie zdjęć prasowych

Jolanta Maćkiewicz
2018 Media Biznes Kultura  
Więcej niż tysiąc słów. Perswazyjne działanie zdjęć prasowych Więcej niż tysiąc słów. Perswazyjne działanie zdjęć prasowych Streszczenie W artykule podjęto kwestię przekazów multimodalnych o funkcji perswazyjnej. Skoncentrowano się na perswazyjnej roli elementów obrazowych, a ściślej rzecz ujmując zdjęć. Źródłem przykładów była "Polityka". Analiza czterech przykładów pokazuje, że zdjęcia nie tylko przyciągają uwagę i pobudzają emocje, lecz także współtworzą i wzmacniają argumentację. Słowa
more » ... owe: multimodalność, fotografia, perswazja, argumentacja. More than thousand words. Persuasive function of iconic elements Abstract The article is dealing with the problem of multimodal messages with persuasive function. It is concentrated on the role of iconic elements, and more specifically -photographs, in persuasion. The weekly "Polityka" was the source of examples. The analysis of the four examples shows that photographs not only attract attention and affect emotions but co-create and strengthen argumentation as well.
doi:10.4467/25442554.mbk.18.002.9281 fatcat:cqphipr4hjhbrnkiafo3jvfipm