INFLUENCE OF STACKING-FAULT ENERGY ON ABRASIVE WEAR RESISTANCE OF CASTINGS FROM Fe – 12Mn – 1,2C STEEL COOLED WITH DIFFERENT RATES

K. N. Vdovin, D. A. Gorlenko, N. A. Feoktistov
2016 Izvestiya Visshikh Uchebnykh Zavedenii Chernaya Metallurgiya = Izvestiya Ferrous Metallurgy  
doi:10.17073/0368-0797-2016-9-603-609 fatcat:lrwfbog6xrh7jjklumjlmlkawm