АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Сергій Дідур, Валентина Глухова, Христина Кравченко
2021 Ekonomìka ta suspìlʹstvo  
Від ефективного функціонування підприємств комунального господарства залежить рівень економічного розвитку регіонів та країни в цілому, оскільки їх діяльність пов'язана із забезпеченням життєдіяльності громад і територій. Велике значення мають прозорість і відкритість комунальних підприємств, що дозволяють ефективно використовувати фінансові ресурси. Тому дослідження питань прозорості комунальних підприємств, результативності та ефективності їх діяльності є актуальними, особливо в умовах
more » ... алізації. Метою роботи є аналіз прозорості комунальних підприємств, а також розробка пропозицій щодо її підвищення. Інформаційною базою дослідження стали фахова література, офіційні статистичні дані, веб-сайти комунальних підприємств міста Кременчука, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. У статті розглянуто особливості комунального господарства України, проаналізовано рівень прозорості та підзвітності деяких комунальних підприємств міста Кременчука на основі Методології дослідження публічності комунальних підприємств. За результатами дослідження сформовано їх рейтинг за 2019 рік. Визначено ключові проблеми щодо прозорості та підзвітності підприємств комунальної форми власності. Сформульовано пропозиції та подано практичні рекомендації щодо оприлюднення інформації комунальними підприємствами про їх діяльність, підвищення їх підзвітності.
doi:10.32782/2524-0072/2021-24-39 fatcat:kjsazsxmznh4zhxtl2id4vgoaq