Złotnicy głogowscy, członkowie cechu we Wschowie. Z dziejów gospodarczych i religijnych pogranicza śląsko-wielkopolskiego na przełomie XVII i XVIII wieku

Bartłomiej Łyczak
2020 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
Złotnicy głogowscy, członkowie cechu we Wschowie. Z dziejów gospodarczych i religijnych pogranicza śląsko-wielkopolskiego na przełomie XVII i XVIII w. Goldsmiths in Glogau, members of the guild in Wschowa. Excerpt from economic and religious history of Silesian-Greater Poland borderlands at the turn of the 18 th century Streszczenie: W epoce nowożytnej złotnictwo stanowiło ważną gałąź rzemiosła w Głogowie, zlokalizowanym w monarchii habsburskiej, blisko granicy z Rzeczypospolitą. Mimo dużej
more » ... itą. Mimo dużej liczby mistrzów w mieście nie zdołali oni w ciągu XVII w. zorganizować się w cech. Z tego powodu część złotników postanowiła dołączyć jako członkowie zamiejscowi do założonej w 1676 r. organizacji we Wschowie, leżącej po drugiej stronie granicy. W 1699 r. grupie czterech głogowskich mistrzów wyznania katolickiego udało się zawiązać wspólnie z malarzami i rzeźbiarzami cech na miejscu. Wykorzystując antyprotestancki klimat polityczny państwa rządzonego przez Habsburgów oraz stosując kruczki prawne, uniemożliwiono wstęp do organizacji rzemieślnikom niekatolickim. Po potwierdzeniu statutu cechowego Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym PL ISSN 1643-8191, t. 52 (1)/2020, s. 47-58 http://dx. Abstract: During the early modern period goldsmithery was quite an important trade in Glogau (now Głogów), a town in the Habsburg Empire, near the border with the Polish--Lithuanian Commonwealth. Despite relatively big number of masters active there in the 17 th century, they did not manage to form a guild. That is why some of the masters decided to join an organization founded in 1676 in adjacent Wschowa (Fraustadt in German), located on the other side of the border. In 1699 a group of four Catholic goldsmiths from Glogau have finally established a guild together with painters and sculptors. Taking advantage of an anti-Protestant climate in the Habsburg Monarchy and by using legal loopholes, they managed to block the non-Catholic craftsmen from joining the ranks of the organization. After Leopold I confirmed the charter of the newly established guild in 1701, the Protestant goldsmiths active in Glogau were considered as illegal craftsmen and consequently forced to leave the town and move their workshops elsewhere. So did all the masters enrolled in the guild in Wschowa, who emigrated to nearby towns in the Habsburg Empire: Bauten, Liegnitz, Freystadt and Schweidnitz and in one case to Halle in Saxony. Słowa kluczowe: cechy rzemieślnicze, religia i polityka, złotnictwo
doi:10.12775/klio.2020.003 fatcat:a4sdeknsf5gixlbm637yosxfdq