Model vpliva dodane vrednosti za odjemalce ter inovativnost

Deja Hojč
2019 Revija za Univerzalno Odličnost  
Raziskovalno vprašanje (RV): Ali je inovativnost pomembna za obstoj, uspeh in dodano vrednost za podjetje in kupca? Namen: Z obdelavo in pregledom literature, smo želeli priti do nekih trditev, da je inovativnost, ključna za obstoj in dodano vrednost podjetja in kupca. Metoda: Pregled strokovne in znanstvene literature. Rezultati: Inovativnost, dodana vrednost in kakovost se medsebojno dopolnjujejo in so ena brez druge brezpredmetne. Organizacija: Raziskava pripomore k spoznanju, da je za
more » ... ja dobro, če aktivno deluje na področju dodane vrednosti inovativnosti, ter kakovosti. Pomembno je, da v to aktivno vključuje tudi svoje zaposlene in jih primero nagradi. Družba: Boljše poslovanje, pripomore k uspešnejšemu in celovitejšemu obstoju podjetja v okolju. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Veliko člankov na to temo, ki pa se večinoma ponavljajo in so že večkrat obdelani.
doaj:a223122ac5884e7990c8640d4bc49a8e fatcat:oiq24toazrcebfljopmoxo53ke