Istroromunski kromonimi

Goran Filipi
2015 Jezikoslovni zapiski  
V prispevku so obravnavana poimenovanja barv v istroromunskih govorih v Istri. Obdelanih je 14 kromonimov (poleg njih še nekateri pojmi, ki so na kakršen koli način povezani z določeno barvo). Besedje je bilo zbrano v zadnjih dvajsetih letih (večji del je, kot gradivo, objavljen v IrLA). Poleg istroromunskih terminov, ki jih je avtor sam zabeležil, se dosledno navajajo tudi oblike iz istroromunskih slovarjev in glosarjev.
doi:10.3986/jz.v13i1-2.2483 fatcat:2sucairyhvd6xpoahtbgqxtrxa