Η αξιοποίηση των σχολικών γιορτών με σκοπό τη διαχείριση ενδοσχολικών συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών μέσω του επινοητικού θεάτρου (devised theater)

Ελένη Κωνσταντίνου Γιαννούση
2016
Στην παρούσα εργασία ερευνάται ο παιδαγωγικός και καλλιτεχνικός ρόλος της σχολικής γιορτής, και συγκεκριμένα της σχολικής θεατρικής παράστασης, στο ελληνικό σχολείο γενικής παιδείας όλων των βαθμίδων, υπό την κριτική ματιά της διαπολιτισμικής αγωγής και της βιωματικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια εξετάζονται oi ενδοσχολικές διαμαθητικές συγκρούσεις, αναλύονται μάλιστα δύο βασικές, ο φυλετικός ρατσισμός και η ενδοσχολική βία. Κατόπιν περιγράφεται το επινοητικό θέατρο (devised theatre), καθώς και η
more » ... παραίτητη συμβολή της Παιδαγωγικής του Θεάτρου, με βασικά της εργαλεία το θεατρικό παιχνίδι, το θεατρικό αυτοσχεδιασμό και το εκπαιδευτικό δράμα. Ακολούθως αναλύονται επιμέρους παράγοντες για την εφαρμογή της παράστασης επινοητικού θεάτρου μέσα στο υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραμμα, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής παρόμοιων προγραμμάτων, που απαντώνται στην ελληνική βιβλιογραφία, ενώ προτείνεται από τη συγγραφέα η μεθοδολογία υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος. Συγκρίνοντας το επινοητικό θέατρο με μια εποικοδομητική διαδικασία επίλυσης ενδοσχολικών συγκρούσεων, επιχειρείται να τεκμηριωθεί, πως η προετοιμασία και η πραγματοποίηση μιας παράστασης επινοητικού θεάτρου, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή σχολική γιορτή, συμβάλλει στις σχέσεις επικοινωνίας, αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης, ανάμεσα στους μαθητές, συνεπώς τίθεται στην υπηρεσία επίλυσης των αναδυόμενων ενδοσχολικών συγκρούσεων.
doi:10.26262/heal.auth.ir.282448 fatcat:fkeyrv7sfrc3ppwohqhe23jbhm