Polskie Powstańcze Siły Zbrojne – geneza powstania i charakterystyka organizacji

Arkadiusz Machniak
2015 Krakowskie Studia Małopolskie  
Narastający terror władzy komunistycznej wprowadzonej w Polsce przy pomocy sowieckich bagnetów budził opór społeczny. Pojawiające się informacje o niewątpliwym wybuchu kolejnego światowego konfliktu zbrojnego aktywizowały podziemie antykomunistyczne. Czy w realiach okresu stalinowskiego w Polsce istniała możliwość zorganizowania zrywu zbrojnego, który zakończyłby się sukcesem? Przypuszczenie to wydaje się być mało prawdopodobnym. Nie brakowało jednak osób powiązanych z konspiracją, którzy
more » ... racją, którzy przekonani byli, że przy sprzyjających wydarzeniach międzynarodowych takie działanie będzie miało sens. Jednym z nich był Roman Kisiel -twórca podziemnej antykomunistycznej organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne (PPSZ). Roman Kisiel urodził się w 1916 r. we wsi Bystrowice niedaleko Jarosławia. Ukończył siedem klas szkoły podstawowej i w okresie międzywojennym pracował jako kupiec. W 1931 r. związał się z ruchem ludowym. W latach 1938-1939 odbył służbę wojskową w stopniu kaprala w 10. Dywizji Taborowej dyslokowanej w Radymnie. Po klęsce wrześniowej przez pierwsze lata okupacji prowadził sklep wraz z żoną w miejscowości Orły koło Przemyśla. W 1942 r. wstąpił do konspiracyjnych Batalionów Chłopskich (BCh) i w okresie dwóch następnych lat zorganizował ich struktury w powiecie przemyskim. W 1944 r. utworzył w powiecie przemyskim Ludową Straż Bezpieczeństwa.
doi:10.15804/ksm201501 fatcat:c64stp7divba7meqgad75gm7em