CІTY LEGAL IMAGE AND ITS DIVERSITY

O. S. Melnychuk
2020 Herald of Zaporizhzhia National University Jurisprudence  
Правовий образ міста та його різноманіття Мельничук О. С. доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції Національний університет «Одеська юридична академія» вул. Фонтанська дорога, 23, Одеса, Україна orcid.org/0000-0002-3557-5934 mel_olga_step@ukr.net
doi:10.26661/2616-9444-2020-4.2-02 fatcat:dfuxahkacbhfjgbsghhb5lv4si