Profesor Wacław Komarnicki, poseł na sejm RP, jeniec obozu w Kozielsku, ocalony

Michał Tadeusz Góras
2019 Dzieje Najnowsze  
A b s t r a k t: Artykuł ukazuje sylwetkę prof. Wacława Komarnickiego, posła na sejm II RP, jednego z najwybitniejszych polskich prawników. Przedstawiono jego młodość, pracę naukową i dydaktyczną w Wilnie i Warszawie oraz zaangażowanie polityczne przed wybuchem II wojny światowej. Okres niewoli sowieckiej został scharakteryzowany i wzbogacony relacją z pobytu w obozach jenieckich w Kozielsku i Griazowcu. Przedstawiono działalność publiczną w Wielkiej Brytanii, gdzie był ministrem
more » ... trem sprawiedliwości w dwóch rządach RP na uchodźstwie w latach 1942-1944.
doi:10.12775/dn.2019.2.15 fatcat:uk2sbopj4fcqnidub6kuh3po5i