AUTHORS' INTEGRATION AND DIFFERENTIATION IN RESEARCH: CONTEXT OF THE TOP ACHIEVEMENTS

V.I. LUGOVYY, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, O.M. SLYUSARENKO, Zh.V. TALANOVA, Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
2020 Nauka ta naukoznavstvo  
Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу Problems of the development of science and technology potential Проаналізовано 597 актів присудження 950 лауреатам Нобелівської премії (включаючи премію з економічних наук) у різних номінаціях упродовж 1901-2019 рр. з огляду на з'ясування тенденцій і специфіки авторської інтеграції та диференціації в топових дослідженнях. Показано, що в галузях фізики, хімії, фізіології й медицини, економічних науках діє стійка тенденція до посилення
more » ... посилення колективізації дослідницьких зусиль на відміну від їх індивідуалізації на початковому етапі присудження премії. Зважаючи на статус премії як індикатора найвидатніших світових досягнень, аргументовано, що інтеграція дослідницької діяльності в сучасних умовах закономірно забезпечує більшу конкурентоспроможність результатів у пошуку об'єктивної істини. Водночас глобалізація, яка сприяє об'єднанню розрізнених дослід-https://doi.
doi:10.15407/sofs2020.01.003 fatcat:bdhhea5i7zbgdfdb4swjhdx6cm