Carbon Monoxide Poisoning Presenting with Atrial Fibrillation

2015 European Journal of General Medicine  
Carbon monoxide intoxication is one of the most common types of poisoning and it is the leading cause of death by poisoning in the world. We report a carbon monoxide intoxication case presenting with atrial fibrillation on 17 years old healthy boy. 17 years old boy admitted to emergency service after exposuring carbon monoxide gas approximately 3 hours. His first electrocardiography (ECG) showed atrial fibrillation with rapidly ventricular response. After oxygen supply sinus rhythm was achieved
more » ... spontaneously. Emergency physicians should be aware of the clinical presentation of carbon monooxide intoxication. Every patient that arrived emergency service with acute or chronically carbon monoxide poisoning should undergo cardiovascular investigation, including ECG and measurement of cardiac enzymes. ÖZET Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi zehirlenme türler arasında en sık görülenlerindendir. Bu çalışmada CO gazına bağlı akut zehirlenme geçiren, 17 yaşında, atriyal fibrilasyon için ek risk faktörü olmayan erkek hastada gelişen paroksismal atriyal fibrilasyon vakasını takdim ettik. Geri dönüşsüz maske ile oksijen tedavisi verildikten sonra seri kangazı takiplerinde hastanın karboksihemoglobin seviyelerinin düştüğünü ve hastanın ritminin atriyal fibrilasyondan, spontan sinüs ritmine döndüğünü gördük. Bu nedenle CO zehirlenmesi sonucu gelişen atriyal fibrilasyon tedavisinde hastanın hemodinamik parametreleri stabil ise maske ile oksijen solutulmasının ilk tedavi seçeneği olması gerektiğini düşündük.Bu vakada; hastanın 17 yaşında olması, atriyal fibrilasyon açısından hiçbir risk faktörünün olmaması ve karboksihemoglobin seviyesindeki düşüşe paralel olarak hastanın spontan sinüs ritmine dönmüş olması; CO zehirlenmesi ve atriyal fibrilasyon gelişimi arasındaki ilişki açısından anlamlı idi.
doi:10.15197/ejgm.01401 fatcat:ld557y7kwvahpi3lrj22blyv6u