Physical methods in the prophylaxis of thromboembolic complications in post-stroke patients Fizyczne metody zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u pacjentów po udarze mózgu

Jan Bembenek, Katedra, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Warszawskiego Klinicznej, Medycznego, Jan Bembenek
2009 Acta Angiol   unpublished
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. Thromboembolic complications constitute a serious sequel to immobilisation after stroke. In some groups of patients, the physical methods used in the prevention of thrombosis have proven an effective alternative to anticoagulants. This article aims to present the current views on this issue. Views. Views. Views. Views. Views. Deep vein thrombosis in post-stroke patients may be prevented by both physical and pharmacological methods. The latter are well established,
more » ... gh they cannot be used in some post-stroke patients. Physical methods may be an effective alternative in the prevention of deep vein thrombosis and its sequel-pulmonary embolism-in patients for whom pharmacological methods are contraindicated. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Prevention of thromboembolic complications is necessary in post-stroke patients. The knowledge and proper use of physical methods for the prophylaxis of thromboembolic complications in post-stroke patients facilitate a reduction in the mortality rate in this group of patients. Key words: physical methods, deep vein thrombosis, stroke, prophylaxis Streszczenie Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Powikłania zakrzepowo-zatorowe stanowią poważne następstwa unieruchomienia po udarze mó-zgu. Metody fizyczne stanowią skuteczną alternatywę dla antykoagulantów w prewencji zakrzepicy w nie-których grupach pacjentów. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących tego zagadnienia. Poglądy. Poglądy. Poglądy. Poglądy. Poglądy. W prewencji zakrzepicy żył kończyn dolnych u pacjentów po udarze mózgu stosuje się różne metody farmakologiczne i mechaniczne. Pozycja metod farmakologicznych jest dobrze ugruntowana, jed-nak nie u wszystkich pacjentów po udarze metody te można zastosować. U pacjentów, u których nie można wykorzystać metod farmakologicznych zapobiegania zakrzepicy żył kończyn dolnych i jej kontinuum-zatorowości płucnej, techniki fizyczne mogą stanowić skuteczną alternatywę.
fatcat:6snksoqmrbfqrms3yq3n6voomq