18-19. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde Bazı Müsâdere Uygulamaları

Mehmet KARATAŞ
2006 OTAM(Ankara  
Özet Müsâdere: Yasak edilen bir şeyin kanun gereği elden alınması veya suçlu görülen bir kimsenin malının devlet tarafından zapt edilmesi anlamına gelmektedir. İslâm hukukçuları, yöneticilerin kendi menfaatlerine harcamamak şartıyla devletin koyduğu yasaklar çiğnenerek haksız bir şekilde elde edilen malların müsâdere edilmesini uygun bulmuştur. Osmanlı Devleti müsâdereyi ceza, emniyet tedbiri ve tazmin olarak çokça uygulamıştır. suistimale açık olduğundan birçok keyfî uygulamalara da
more » ... adır. Ancak şartlarına uyulduğu taktirde bugün de devlet menfaatine olan bir uygulamadır. Abstract Confiscation is a word which describes state confiscation taken against a person who abused his official duty. According to Islamic jurists, it is legal to confiscate a person's property earned illegally with a condition that the confiscated property should pass into the hands of the state administrators. The practice of Confiscation is adopted and used by the Ottoman State by various reasons such as to punish criminals or to compensate illegally earned state property. This practice at the same time produced some arbitrary implementations because it mussed by state official. However incases Confiscation was to be used by state administration properly and adequately it was useful and beneficial to the state is even valid for today's state practices.
doi:10.1501/otam_0000000379 fatcat:zws3cfviajgwdmh7z22hhuanke