VEHICLES IN THE SYSTEM OF TOURISM INDUSTRY

Оксана Вікторівна Литвин, Ірина Миколаївна Кирилюк
2017 Economies Horizons  
Литвин О. В., Кирилюк І. М. Транспортні засоби в системі туристичної індустрії Економічні горизонти № 1(2)'2017 57 УДК 338.48:656.076 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ В СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ Литвин О. В., Кирилюк І. М. Анотація. В статті проведено аналіз транспортної інфраструктури України, як складової потенціалу туристичної індустрії. Розглянуто різні види транспорту, сучасний стан транспортних засобів та проблеми їх використання. Визначено напрямки удосконалення транспортної інфраструктури, що
more » ... раструктури, що сприятимуть зміцненню туристичної індустрії України. Ключові слова: туризм, туристична індустрія, транспортні засоби, авіаційний транспорт, водний транспорт, залізничний транспорт, сухопутний транспорт. Аннотация. В статье проанализирована транспортная инфраструктура Украины, как составляющая потенциала туристической индустрии. Рассмотрены разные виды транспорта, современное состояние транспортных средств и проблема их использования. Определены направления усовершенствования транспортной инфраструктуры, которые будут способствовать усиления развития туристической индустрии Украины. Ключевые слова: туризм, туристическая индустрия, транспортные средства, авиационный транспорт, водный транспорт, железнодорожный транспорт, сухопутный транспорт.
doi:10.31499/2616-5236.1(2).2017.113300 fatcat:ks5ab6p6pngxfcpwykczllkjue