ВИЗНАЧЕННЯ БУФЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПИЛУВАТО-ГЛИНИСТИХ ТА ПІЩАНИХ ҐРУНТІВ

Ганна Михайлівна Левенко
2015 Collected scientific works of Ukrainian State University of Railway Transport  
Збірник наукових праць УкрДУЗТ,2015, вип.153 143 УДК 624.138.4 ВИЗНАЧЕННЯ БУФЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПИЛУВАТО-ГЛИНИСТИХ ТА ПІЩАНИХ ҐРУНТІВ Асист. Г.М.Левенко ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУФЕРНЫХ СВОЙСТВ ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ Асист. А.М.Левенко THE DEFINITION OF BUFFER PROPERTIES OF SILTY-CLAY AND SANDY SOILS Аssistant А.Levenko В роботі розглянуто принципи діагностики, оптимізації та нормативного прогнозу рН-буферності пилувато-глинистих та піщаних ґрунтів. На підставі аналізу літературних джерел і
more » ... ературних джерел і власних експериментальних даних показано роль рН-буферних механізмів у регуляції кислотно-основної рівноваги ґрунтів. Наведено основні компоненти буферних механізмів ґрунтів, які визначають стан їхньої кислотно-основної рівноваги. Ключові слова: ґрунти, буферні механізми, перуксусна кислота, рН-буферність. В работе рассмотрены принципы диагностики, оптимизации и нормативного прогноза рН-буферности пылевато-глинистих и песчаных грунтов. На Будівельні матеріали, конструкції та споруди Збірник наукових праць УкрДУЗТ,2015, вип.153
doi:10.18664/1994-7852.153.2015.64351 fatcat:3kddkacuevg2vbwqhwkoh4fcsi