POSSIBLE ORIGIN OF NEMIANA SIMPLEX PALIJ IMPRINTS

A. Mienasova
2017 Visnyk. Geology  
УДК 55:551(477.74) А. Мєнасова, канд. геол. наук, доц. E-mail: mangelina@ukr.net Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна ІМОВІРНИЙ МЕХАНІЗМ ПОХОДЖЕННЯ ВІДБИТКІВ ВИДУ NEMIANA SIMPLEX PALIJ (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В. А. Нестеровським) Найпоширенішим представником едіакарської фауни у відкладах венду Подільського Придністров'я є вид Nemiana simplex Palij. Відбитки
more » ... Palij. Відбитки являють собою округлі в плані опуклі диски з гладкою поверхнею і трактуються як рештки багатоклітинних безскелетних тварин, що вели прикріплений спосіб життя і, як вважається, захоронювались insitu. Дані відбитки достовірно відомі з відкладів венду Подільського Придністров'я, Зимового берега Білого моря, Оленьокського підняття на півночі Сибірської платформи, а також в піздньодокембрійських відкладах Канади, Китаю та Австралії. У районі Канівського заповідника автор мала змогу спостерігати утворення, що дуже нагадують неміан -біля берега, на дні мікрозаток були скупчення піщаних горбочків діаметром від 3 до 8 мм і заввишки до 3 мм. Під шаром піску, потужність якого становить 2-4 мм, залягає алевритистий мул чорного кольору з характерним запахом сірководню. Утворення цих горбочків, імовірно, є результатом життєдіяльності своєрідного мікробного мату, у формуванні якого беруть участь багато різних мікроорганізмів. Автор вважає, що механізм формування структур типу Nemiana simplex Palij близький до механізму утворення строматолітів, тобто поверхня мату під час зміни рівня води поступово заноситься піском, а мікроорганізми або мігрують вгору крізь шар піску, що накопичується, або переходять тимчасово в латентний стан з наступною реколонізацією осадка. При цьому осадок упорядковується, тобто стає шаруватим. А у випадку загибелі колонії зовнішня оболонка деякий час зберігає форму, що робить можливим утворення зліпків на нижній поверхні нашарування. Ключові слова: неміани, венд, едіакарська фауна, Подільське Придністров'я, мікробний мат.
doi:10.17721/1728-2713.78.01 fatcat:k6f3mjlxuva5tjczk43sqtbgwi