ASPİR (Carthamus tinctorius L.) BİTKİSİNDE YABANCI TOZLANMA ORANININ BELİRLENMESİ

Arzu Köse
2020 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji  
ÖZET Bu çalışma, aspir bitkisinde yabancı tozlanma oranının belirlenmesi amacı ile 2016-2018 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırmada, farklı özelliklere sahip (dikenli ve dikensiz) iki aspir saf hattı kullanılmıştır. Dikenli ve sarı çiçek yapısına sahip hat (ES.TÇ.05.22.5) polen verici, dikensiz ve kırmızı çiçekli hat (ES.TÇ.07.2.1.4.1) ise polen alıcı olarak belirlenmiştir. Yabancı tozlanma oranı 2017 yılında % 2.09±0.122, 2018 yılda ise % 2.87±0.155 olarak hesaplanmıştır. Araştırma
more » ... rına göre; gerek aspir ıslah programlarının yürütüldüğü alanlarda, doğru ıslah stratejilerinin belirlenmesi, gerek ise tohumluk üretiminin yapıldığı bölgelerde çeşit safiyetinin korunması için aspir bitkisinin yabancı tozlanma oranının belirlenmesine yönelik lokal çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. ABSTRACT This study was carried out to determine cross-pollination ratio in safflower (Carthamus tinctorius L.) in 2016-2018. Two safflower lines having two different characters (spiny and spineless) were used as the study material. The line with spiny and yellow flower (ES.TÇ.05.22.5) was used as a donor, spineless and red flower cultivar (ES.TÇ.07.2.1.4.1) was used as a receptor. The results demonstrated that average cross-pollination ratio calculated 2.09±0.122% and 2.87±0.155 % in 2017 and 2018, respectively. According to the results; in order to determine the proper breeding strategies and maintain the variety purity, in the areas where safflower breeding programs and seed production carried out, local researches aimed to calculate out-crossing rate are needed.
doi:10.18036/estubtdc.565172 fatcat:qmudrdodfnbx3d3eagv5vz47am