In-Hospital Clinical Outcomes of Elderly Patients (^|^ge;80 Years) Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

Takashi Miura, Yusuke Miyashita, Hirohiko Motoki, Kentaro Shimada, Masanori Kobayashi, Hiroyuki Nakajima, Hikaru Kimura, Hiroshi Akanuma, Eiichiro Mawatari, Toshio Sato, Shoji Hotta, Yuichi Kamiyoshi (+13 others)
2014 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-14-0129 pmid:24662401 fatcat:b63op2wdvjeyho2p46hrco7dlq