Specifics of intelligence operation in counterterrorism and counterinsurgency
Specifičnosti obaveštajne operacije u protiv terorističkim i protiv pobunjeničkim dejstvima

Dragan Živković
2017 Vojno delo  
Visokа školа akademskih studija "Dositej", Beograd ojna doktrina, kada su u pitanju dejstva, između ostalih tretira i protiv diverzantska i protiv teroristička dejstva. Kada se govori o operacijama onda se pored ostalih razmatraju i protiv pobunjenička i protiv teroristička operacija. Očito da izostaje deo koji se odnosi na protiv pobunjenička dejstva i njihovo definisanje i sadržaj. Ovaj rad se u odnosu na protiv teroristička i protiv pobunjenička dejstva zadržava samo na njihovom osnovnom
more » ... ihovom osnovnom definisanju, klasifikaciji i snagama i sredstvima koja u njima učestvuju i međusobnoj povezanosti ovih dejstava. Ono što je u ovim specifičnim dejstvima posebno značajno jeste prikupljanje podataka u funkciji praćenja stanja, prevencije, predupređenja i borbe sa terorističkim i pobunjeničkim snagama. Svi ti podaci potrebni sistemu odlučivanja o načinu reagovanja, analizi rizika, angažovanju snaga, iniciranje saradnje i slično, mogu se dobiti samo dobro osmišljenom, vrhunski planiranom, organizovanom, koordiniranom i kontrolisanom obaveštajnom operacijom. Zato se u ovom radu poseban akcenat daje na specifičnostima obaveštajne operacije u protiv terorističkim i protiv pobunjeničkim dejstvima, sadržajima njene realizacije, snagama i sredstvima i metodama delovanja. Ono što se u radu posebno ističe jeste karakter ove obaveštajne operacije koja ima svoja tri pojavna oblika i to: u periodu do izbijanja terorističkih odnosno pobunjeničkih dejstava, u toku tih dejstava i nakon smirivanja situacije. U radu se takođe opisuju sadržaji obaveštajno-operativnog rada, način i obim angažovanja ljudi, snaga i sredstava u obaveštajnoj operaciji u protiv pobunjeničkim i protiv terorističkim dejstvima. Ključne reči: teroristička dejstva, protiv teroristička dejstva, pobunjenička dejstva, protiv pobunjenička dejstva, obaveštajna operacija Uvod savremenim međunarodnim odnosima, kada se bezbednost u funkciji odbrane država od agresija, sve više zamenjuje bezbednošću u funkciji bezbednosti i zaštite od prekograničnog kriminala (organizovanog kriminala), raznih oblika terorističkih i
doi:10.5937/vojdelo1707226z fatcat:ag4iwfxpe5asvka7ciu7s6s33q