Development of express analysis of creditworthiness of exporting enterprises based on fuzzy logic method

Таісія Геннадіївна Маркович
2019 Problemi Teorìï ta Metodologìï Buhgaltersʹkogo Oblìku, Kontrolû ì Analìzu  
Т.Г. Маркович, здобувач Державний університет «Житомирська політехніка» Розвиток експрес-аналізу кредитоспроможності підприємств-експортерів на основі методу нечіткої логіки (Представлено д.е.н., проф. Петруком О.М.) Стаття присвячена розвитку методології оцінки кредитоспроможності підприємств-експортерів на основі методу нечіткої логіки. Автором вивчено домінуючі закордонні методики комплексного аналізу кредитоспроможності потенційних позичальників банку. На підставі чого виділені етапи
more » ... -аналізу та базові чинники, що визначають кредитоспроможність потенційних позичальників банку, основною для яких є експортна діяльність. До зазначених чинників віднесено: фактор ЗЕД (термін експортної діяльності, частка прибутку від ЗЕД в операційному прибутку підприємства, динаміка прибуткової діяльності від ЗЕД), репутація позичальника (якість менеджменту), фінансовий стан позичальника (прибуткова діяльність, платоспроможність, чистий грошовий потік), забезпечення кредиту (вид і можливість реалізації застави, спосіб страхування кредитного ризику), спроможність погашення кредиту (істотні умови кредитної угоди: мета, термін, сума кредиту, процентна ставка та комісійні тощо). Вказані чинники дозволили сформувати модель, особливістю якої є використання експертно-аналітичної інформації для прогнозу рівня кредитоспроможності потенційних позичальників банку, основною для яких є експортна діяльність. Отриманий в моделі вихідний параметр Z дає можливість оцінити кредитоспроможність позичальника-експортера як: В -високий рівень кредитоспроможності, С -середній (допустимий) рівень кредитоспроможності, Н -низький рівень кредитоспроможності. У разі отримання в результаті експрес-аналізу низького рівня кредитоспроможності кредитні фахівці мають відхилити кредитну заявку позичальника, у випадку присвоєння середнього чи високого рівня кредитоспроможності здійснюється подальший поглиблений аналіз кредитоспроможності позичальника. Застосування експрес-аналізу дає можливість уникнути втрат часу та інших ресурсів на проведення детального аналізу кредитоспроможності потенційно некредитоспроможних позичальників. Ключові слова: нечітка логіка, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, модель, кредитоспроможність, фінансові показники, експрес-аналіз, чинник. Маркович Таісія Геннадіївна -здобувач кафедри фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська політехніка». Наукові
doi:10.26642/pbo-2019-2(43)-55-60 fatcat:ctere4rugzhkpp6s7yk2h35pgy