Europe 2020: The new gas crises?
Evropa 2020 - nova gasna kriza?

Siniša Pokos
2019 Megatrend Revija  
metodom analize i sinteze uočene procese i pojave dovodi u vezu s širim problemima koji se javljaju u regionu, koristi proverene hipoteze iz lične doktorske disertacije, uobičajene statističke metode, metodu apstrakcije i konkretizacije i metodu deskripcije svih relevantnih događaja.Rezultat istraživanja može da bude osnova za saznanja u ovome području, doprinosi razumevanju gasne industrije kao i njenog daljnjeg razvoja i strategije u regionu. Zaključak je da je diverzifikacija gasnog
more » ... ija gasnog snadbevanja neophodna za celovitost i sigurnost Evropske unije te za daljnji razvoj i rast BDP-a.
doi:10.5937/megrev1903001p fatcat:yyzatjzpyrbsjl44byqd25ztwi