Politik Dan Kebijakan Pendidikan Aspek Masyarakat (Orang Tua Murid)

Setia Winata
2019 An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam  
Fungsi pendidikan dalam masyarakat yaitu menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan- peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda, dan memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Peralihan bentuk pendidikan jalur luar sekolah ke jalur
more » ... sekolah ke jalur pendidikan sekolah (formal) memerlukan "kerja sama" antara orang tua dan sekolah ( pendidik). Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tuanya. Begitu juga sangat diperlukan kepercayaan orang tua terhadap sekolah (pendidik) yang menggantikan tugasnya selama ini di ruangan sekolah.
doi:10.32678/annidhom.v4i2.4418 fatcat:fovohoxt75ejxfqenmmavq335u