Sportmotivációs tényezők vizsgálata a 8-18 éves fogyatékossággal élő korosztály körében

Nóra Laoues-Czimbalmos, Éva Bácsné Bába, Zoltán Szerdahelyi, Anetta Müller
2019 Acta Carolus Robertus  
Összefoglalás A fogyatékossággal élő személyek sportmotivációs tényezők vizsgáló tanulmányok nem képeznek olyan teljességre törő rendszert, mint az épek sportolásával foglalkozó kutatások. Így a fogyatékossággal élő személyek életminőségét meghatározó testedzési szokások, sportmotivációs tényezők felmérése hazai és nemzetközi viszonylatban is egy hiányterületnek mondható. A kutatás a 8-18 éves korosztály sportmotivációs tényezőit vizsgálja és egy pilot kutatás eredményeiről számol be. A hazai
more » ... zámol be. A hazai fogyatékossággal élő lakosság körében végzett kérdőív gyerek mintára történő adaptálását és annak eredményeit mutatjuk be. A fogyatékossággal élő gyerekek körében még nem végeztek hazánkban ilyen felmérést. A kérdőíves kutatásban a fogyatékossággal élő fiatalok sportolási motivációjukat, a fogyatékosok számára nyújtott sportkínálatot és azzal való elégedettséget mértük. Az adatokat SPSS szoftver használatával elemeztük, számítottunk alapstatisztikát és összefüggés vizsgálatot (Chi2 próbával). A fogyatékossággal élő fiúk sportolási igénye (90,7%) szignifikánsan nagyobb a lányokétól (78%). A sportolási motivációban az egészség, a külső megjelenés, a szórakozás-kikapcsolódás dominál. Abstract Studies on the motivational factors of persons with disabilities do not constitute an exhaustive system such as research on the sport of intestines. Thus, the assessment of physical habits and sports motivation factors determining the quality of life of persons with disabilities can be considered as a deficit area both in Hungary and internationally. The research examines the motivation factors of the 8-18 age group and reports on the results of a pilot research. The adaptation of the questionnaire to the Hungarian sample of children with disabilities and their results is presented. Such a survey has not yet been conducted in Hungary with children with disabilities. In the questionnaire survey, young people with disabilities measured their sports motivation, the supply of sport for the disabled and their satisfaction with it. The data was processed using SPSS software, in addition to basic statistics, Chi2 test was used to examine the correlations. Disabled boys' sporting needs (90.7%) are significantly higher for girls (78%). Sports motivation is dominated by health, appearance, and entertainment.
doi:10.33032/acr.2019.9.1.121 fatcat:qfip2l5lerd7vcbz42x7k7hm74