A közúti közlekedésből származó nehézfémek hatásainak vizsgálata debrecen forgalmi csomópontjaiban

Attila Molnár, Beáta Pataki, Herta Czédli, Mihály Braun
2013 Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka  
In this reserach,samples of soil were taken as a material in 120 different areas of Debrecen. The samples of soils were obtained from heavy traffic areas, from bus-stations. The aim of the present study was to demonstrate the connection of vehicular traffic and heavy metal pollution with the analysis of soil samples collected from heavy trafic areas in the city center of Debrecen. Kivonat Kutatásunk során 120 debreceni talajmintát vizsgáltunk. A talajmintákat forgalmas területekről,
more » ... ból vettük. Tanulmányunk célja a közúti forgalom és a nehézfém szennyezés kapcsolatának bemutatása volt Debrecen forgalmas területeiről gyűjtött talajminták elemzése révén. Kulcsszavak közúti forgalom, emisszió, nehézfémek, ICP-AES 1.Bevezetés A közlekedés légszennyező hatása mindenki számára ismert probléma, a gépjárművek üzemanyagában lévő benzin ólomtartalma 80 évig terhelte az utak menti környezetet. Az ólommentes benzin bevezetésével csak az ólomterhelés növekedése szűnt meg, a talajba jutott szennyeződések továbbra is kimutathatók, a növények ezeket különböző módon felveszik, így bekerülhet a táplálékláncba és az emberbe is. A kibocsátott nehézfémek jelentősebb része, mintegy 50-60%-a az út felületére, illetve az út menti 15 m-es sávban rakódik le. Az úttól távolodva fokozatosan csökken a talaj és a növény terhelése. [1] Kutató munkámat Lipák Emese [2] tanulmányára alapozva kezdtem el. A tanulmányban 120 mintavételi pont szerepelt melyek a város belterületét egyenletesen fedték le. A tanulmányokban azt vizsgálták, hogy a fémionok dúsulhatnak-e a fák tövéből valamint a városi buszmegállókban vett talajmintákban. A feltételezés az volt, hogy a fák lombkoronája "csapdázza" a port, melyre abszorbeálódik a nehézfém, és a lombkoronából az eső lemossa a fák tövébe a port. Az automata mérőállomások területi elhelyezkedéséből adódóan egyértelműen nem lehet meghatározni a Pesti utca levegőjének PM 10 adatait. Javaslat: manuális levegő szennyezettség mérés. Az Európai Bizottság által meghatározott PM10 napi határértéke: 50 μg/m 3 , évente 35-nél többször nem léphető túl. Éves határérték 40 μg/m 3 . [8] Debrecenben a levegő PM10 szennyezettsége téli időszakban a határérték 2x-sét is elérheti, továbbá a határérték meghaladások száma is túllépi a határt. Ez az állapot komoly betegségek kialakulásához is vezethet.
doi:10.36243/fmtu-2013.54 fatcat:na5qotsaobgyrna453bx3p5l44