Yüksek Fırın Cürufu ve Kolemanit Katkılı Hafif Harçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Yüksek Sıcaklığın Etkisi

Behcet DÜNDAR, Emriye ÇINAR
2020 Türk Doğa ve Fen Dergisi  
Öz: Bu çalışmada, Kolemanit ve Yüksek Fırın Cürufu (YFC) katkılı pomza agregası ile üretilen hafif harçların yüksek sıcaklık etkisi altındaki fiziksel ve mekanik özelliklerinin değişimi araştırılmıştır. Hafif harç numunelerinin üretiminde hidrolik bağlayıcı olarak CEM I 42,5 R Portland Çimentosu, agrega olarak ise 0-4 mm tane boyutuna sahip pomza agregası kullanılmıştır. 40x40x160 mm boyutlarında üretilen hafif harçlara çimento ile ağırlıkça %1, %2 ve %3 oranlarında Kolemanit, %10, %20 ve %30
more » ... anların da ise YFC ilave edilmiştir. Harç numuneleri kalıptan çıkarıldıktan sonra, standart kür havuzunda 7 ve 28 gün boyunca 20 ± 2 ° C sıcaklıkta kür uygulanmıştır. Üretilen harç numunelerinin 7 günlük erken yaştaki eğilme ve basınç dayanımları belirlenmiştir. 28 günü dolduran numunelerin ise, su emme (%), porozite (%), eğilme ve basınç dayanımları gibi özellikleri belirlenmiştir. Harç numuneleri 28 gün kür havuzunda bekletilmesinin ardından 200 °C, 400 °C, 600 °C ve 800 °C sıcaklıklara tabi tutulması sonrasında basınç ve eğilme dayanımları ve ağırlıkça yüzde kayıpları tespit edilmiştir. Mineral katkı kullanılması, harçların ağırlıklarında azalmaya neden olmaktadır. Mineral katkı kullanılarak harçların yüksek sıcaklık sonucunda meydana gelen ağırlık kayıplarında %55 oranlarına varan azalmalara neden olmuştur. Referans numuneye kıyasla mineral katkılı harçların yüksek sıcaklık altın meydana gelen mekanik kayıplar daha az olduğu görülmüştür. Abstract: In this study, physical and mechanical properties of light mortars produced with colemanite (K) and Blast Furnace Slag (YFC) added pumice aggregates under the influence of high temperature were investigated. CEM I 42.5 R Portland Cement was used as a binder in the production of light mortar samples and pumice aggregate with 0-4 mm grain size was used as aggregate. Light mortar samples were produced in the dimensions of 40x40x160 mm. By replacing light mortars with cement, 1%, 2% and 3% by weight of K, 10%, 20% and 30% of the YFC were replaced. The grout samples produced were cured in a standard cure pool for 28 days. Flexural and compressive strength of 7-day old mortar samples were determined. Physical properties such as water absorption and porosity, mechanical properties such as bending and compressive strengths of the samples filling up to 28 days were determined. After exposing 28-day mortar samples to 200 ° C, 400 ° C, 600 ° C and 800 ° C, pressure and bending strengths and weight losses were examined. The use of mineral additives causes a reduction in the weight of mortars. Using mineral additive, it caused up to 55% reduction in the weight losses of the mortars as a result of high temperature. Compared to the reference sample, minerals added mortars were found to have less mechanical losses due to high temperature gold. www.dergipark.gov.tr/tdfd Tr. Doğa ve Fen Derg.
doi:10.46810/tdfd.729752 fatcat:lmcljgcwmne4dgkanxzaegyalq