Szuburbanizációs folyamatok vizsgálata a Gyöngyösi járás területén

Antónia Szűcs, Gábor Koncz
2018 Studia Mundi - Economica  
Összefoglalás Az utóbbi évtizedekben, úgy, mint korábban az európai nagyvárosi térségekben, Magyarországon is elindultak a szuburbanizációs folyamatok. Ez elsőként és legnagyobb volumenben a Budapesti agglomerációt érintette, kifejtve számos hatását. A folyamatosnak tekinthető kiköltözések következményeként az elővárosi lakosság növekedett, a központi településen lakók száma csökkent. Ez a folyamat később, a 2000-es évekre egyre inkább felgyorsult, és elterjedt az ország valamennyi nagyvárosi
more » ... mennyi nagyvárosi térségében. Tanulmányunk egy kis-középváros, Gyöngyös környezetére koncentrál. A lakóhelyi szuburbanizációhoz köthető jelenségeket a Gyöngyösi járás területén vizsgáltuk meg, feltárva azt, hogy mik voltak a vidéki településekre történő költözési folyamatok mozgatórugói 2001től napjainkig. Ennek vizsgálatára szuburbanizációs index számítását végeztük el a járást alkotó települések mindegyikére a központi város kivételével. A szuburbanizációban résztvevő lakosság összetételét, motivációs jellemzőit lakossági kérdőívezés eredményei alapján elemeztük. Abstract In the last decades, suburbanization processes have also started in Hungary, as earlier in European metropolitan areas. Many of its effects were observed first and foremost in urban agglomeration of Budapest. As a consequence of the constant migration to the countryside, the suburban population increased. While the number of residents in the capital decreased. This process became more and more rapid in the 2000s in all the metropolitan agglomerations of the country. Our study focuses on the environment of a small-medium sized town, Gyöngyös. The phenomena related to residential suburbanization were investigated in the area of Gyöngyös district. It was explored what were the drivers of migration to rural settlements from 2001 to nowadays. The suburbanisation index was calculated for this purpose for each settlements of the district except the central town. Based on the results of a residential questionnaire it was analysed the composition and motivational characteristics of the population involved in suburbanization. Kulcsszavak: szuburbanizáció, migráció, Gyöngyösi járás, város-vidék kapcsolatok, vidékfejlesztés JEL besorolás: R10 LCC: GF127 1. táblázat: Az elköltözés indítékai és a letelepedés motivációi említési gyakoriság alapján, %
doi:10.18531/studia.mundi.2018.05.01.45-58 fatcat:fbmndwhmzfgtlkl2xkc2fwpkcm