W sprawie ustalenia, który z kandydatów do Parlamentu Europejskiego uzyska przysługujący Polsce 52. mandat, w przypadku pozostawania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w UE na początku kadencji Parlamentu Europejskiego wybranego na lata 2019–2024 i wystąpienia przez Zjednoczone Królestwo z UE w trakcie tej kadencji

Krzysztof Skotnicki
2019 Przegląd Sejmowy  
doi:10.31268/ps.2019.29 fatcat:73ovzwz53faz5is3x5xczaaszi