Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar I. Bilgi Birikimi Işığında Türkiye'deki Eko-Ekolojik Etki Potansiyeli

Ergin DUYGU, İlknur CISDIK
2010 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi  
Özet: Yeryüzünde geçerli koşullar, gelişmeler ve enerji ormancılığı, tarımı ve agroforestrisi ile ilgili projeler ışığında, Türkiye'deki koşullar da göz önüne alınarak, enerjisinden yararlanmak üzere biyokütle yetiştiriciliğinin Türkiye'de uygulanmasının değerlendirilmesiyle çevresel, sosyal ve ekonomik etki/yarar analizi yoluyla potansiyelinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada değerlendirme, modern biyokütle enerjisinin hammadde kaynakları, depolanabilirliği, taşınabilirliği ve
more » ... aşınabilirliği ve farklı enerji türlerine dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerin çeşitliliği ile sağladığı olanaklara ek olarak, bu amaçla enerji bitkisi yetiştiriciliğinin sağlayabileceği ekolojik ve sosyoekonomik yönlerinin hesaba katılması ile yapılmıştır. Enerji bitkisi yetiştiriciliği ve biyokütle enerjisinin ekolojik, sosyoekonomik etki/yarar analizinin geniş bir bakış açısıyla ele alınmasına çalışılmıştır. Değerlendirmelerin sonucunda, her ne kadar karmaşık özellikte olmalarına karşın, bilimsel temellere dayanarak yapılacak projeler ve gerçekleştirilecek uygulamaların Türkiye'de çok yararlı sonuçlar verebileceği kanısına varılmıştır.Uygulamaların karmaşıklık düzeyi, insanlığın gezegenimiz üzerindeki ve toplumumuzun yerel çevre üzerindeki mevcut baskısının yansıması olarak ele alınmalıdır. Anahtar kelimeler: Biyokütle, Biyoenerji, Enerji üretimi, Sürdürülebilir kırsal kalkınma. Abstract: In the light of the facts related to the current conditions, developments and planned projects on energy forestry, agriculture and agroforestry practices around the globe, and the current conditions in Turkey, biomass production for utilization of its energy in Turkey has been evaluated, in order to reveal its potential in environmental, social and economical cost/benefit analysis. The extreme versatility of modern biomass energy, in terms of sources, storage, transportability, and processes used in conversion to different forms of energy, in addition to the ecological and socio-economic considerations for biomass energy crop production have been taken into account in the present study. In order to provide a wide-angle perspective on the impact of energy plant growing, use of biomass energy in terms of ecological and socioeconomic costbenefit analysis has been performed. Assessments indicate that, despite of their complexity, development of projects and their applications are made on scientific basis by following the path to developing successful biomass energy projects, very beneficial results can be held in Turkey. The level of complexity can be taken as the reflectance of the current environmental pressure of the human race on the planet, as well as the society on the local environment.
doi:10.1501/csaum_0000000023 fatcat:yigfrkuihjh6tco33abcut3jee