Az orvos–beteg kommunikáció csapdái daganatos betegség esetén

Katalin Muszbek, Ilona Gaal
2016 Orvosi Hetilap  
Orvos és beteg között kommunikációs szempontból nyelvzavar áll fenn, amely gátat szab egymás megértésének. A daganatos betegség -fenyegető és krónikus volta miatt -kidomborítja a kommunikációs nehézségeket, felerősíti a kapcsolat jelentőségét. Minden nyelvzavar csak úgy oldható fel, ha megértjük a másik fél motivációit és helyzetét. Célunk az, hogy ennek érdekében az orvosokat hozzásegítsük a beteg, a betegséggel terhelt állapot kommunikációs szempontból lényeges jellemzőinek megismeréséhez.
more » ... yinterjúkat készítettünk érintett laikusokkal és szakembe rekkel, hogy kirajzolódjanak a tipikus kommunikációs zavarok. Jellemzően akkor keletkezik kommunikációs vákuum, amikor a beteg -és ezáltal az orvos -számára is súlyos híreket kell közölni. A beteg számára pszichésen megterhelő a rossz hírek befogadása, az orvosnak pedig aránytalan kihívás, hogy minél kisebb lelki fájdalmat okozzon a páciens nek, miközben saját lelki tartalmaira sem áll módjában tekintettel lenni. Az orvos ezt a nehézséget csak úgy csökkent heti a kiégés veszélye nélkül, ha ismeri a pszichés jellemzőket, amelyek a befogadó felől gátat szabnak a hatékony kommunikációnak. Orv. Hetil., 2016, 157(17), 649-653. Kulcsszavak: orvosi kommunikáció, orvos-beteg kapcsolat, pszichoonkológia, rossz hír közlése Pitfalls within the cancer-related doctor-patient communication There is a "confusion of tongues" in the communication between patient and physician that hinders mutual unders tanding. Cancer -because of its malignant and often chronic nature -accentuates the communication problems and emphasizes the importance of human relationship. The confusion of tongues can only be resolved through unders tanding of the situation and motivations of the other person. Thus our aim is to help medical doctors to recognize and understand the most important communication characteristics of the doctor-patient interactions that are strai ned by the burden of cancer. Interviews with directly concerned professionals and nonprofessionals were recorded in order to reveal the most common communication disturbances. The majority of the "communication vacuum" arose when bad news should be disclosed for the patient, as bad news is bad for the physician as well. It is emotio nally burdening to perceive bad news, and a big challenge for the physician to break it gently, to be tactful, while he/ she has no possibility to pay attention with regard to his/her own emotional stability. Medical doctors can cope with this challenge if they are acquainted with the psychological difficulties of the patients that block the effective medical communication.
doi:10.1556/650.2016.30454 pmid:27084437 fatcat:ngn75syut5fothwesgem2ci7ba