ROUND TABLE EVERYDAY LIFE OF CHILDREN AND ELECTRONIC MEDIA

Isidor Graorac
unpublished
Participants: Divna Vuksanović (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti), Zoran Jovanović (dr veterine), Tamara Pribišev (Filozofski fakultet Banja Luka), Aleksandar Arsenin, Božidar Mandić (Porodica bistrih potoka), Branka Janković (Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad), Dragan Ivanov (Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad), Jana Mančić (vaspitač), Nela Dujić (vaspitač, PU "Poletarac" Odžaci)
fatcat:vkrhjox4lnd6boaen6byzgf5ii