Amputációk a kéz sérüléseiben

Antal Renner, Annamária Szentirmai
2015 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet  
A Baleseti Központban 5 évre terjedő amputációs kéz-és felső végtag sérültek ellátási dokumentációjának retrospektív feldolgozása: a primer csonkolások, rekonstrukciók, revaszkularizációk, replantációk számarányainak elemzése, és a saját adatok összehasonlítása a nemzetközi irodalom közléseivel. Megállapítható, hogy bár a replantációk finanszírozása mindenütt veszteséges, külföldön ennek ellenére számuk nem csökkent, sőt jelentősen több mint a saját anyagban, továbbá a sebészi technika
more » ... már lehetővé teszi a körömpercek distalis amputátumainak eredményes replantációját is. A vizsgált időszakban megkísérelt 4 replantáció sikertelen volt, amelynek egyik lehetséges oka a lupéval, s nem mikroszkóppal végzett műtét. További figyelemre érdemes, hogy a sikertelen 4 replantációból 3 gyermeknél történt, ugyanakkor 5 alkalommal sikeres revaszkularizációt végeztek 43/52/52/64/66 éves sérültnél. A csonkolások az esetek 2/3-ában jelentősebb rövidítéssel történtek, a sérüléses amputációs szint megtartása csak ritkán fordult elő, mindössze négyszer alkalmaztak a csonk hosszát megtartó műtéti technikát. Figyelmet érdemlő adat a betegfelvételtől a műtétig eltel idő, amely az esetek egy negyedében (24,5%) 6 óránál több volt, ezen belül 12%-ban 8 óránál is hosszabb, amelynek egyik lehetséges oka az időigényes mikrosebészeti műtétnek nem kedvező műszakos munkarend, és a csökkentett létszámú ügyeleti csapat lehet. Kulcsszavak: Amputáció; Kézsérülés; Rekonstruktív sebészet; Replantáció; Statisztikai adatok; A. Renner, A. Szentirmai: Amputations after hand injuries Retrospective evaluation of patient documentation after hand and upper limb amputations performed at Péterfy Hospital, Trauma Centre during a period of five years: analysis of the numbers of primary resections, reconstructions, revascularisations and replantations, compared to those published in the international literature. We ascertained that financing of replantations is disadvantageous everywhere; however, despite of this fact, the number of replantations didn't decrease abroad and is much higher than among our patients. Furthermore, the evolution of surgical technique allows a successful replantation also after amputation of the distal section of the terminal phalanx. There were 4 unsuccessful replantations in the investigated period; a possible reason for that may be the surgery performed with a magnifying glass instead of a microscope. It is remarkable that 3 out of 4 unsuccessful replantations were performed on children and 5 successful revascularisations were performed on 43/52/52/64/66 year old patients. Resections resulted in 2/3 of the cases in considerable shortening; the level of the amputation caused by injury could be preserved only in 4 cases. The time elapsed between patient admission to surgery is a remarkably important factor; it was longer than 6 hours in 24.5 % of the cases and more than 8 hours in 12 % of the cases. Possible reasons for that may be working in relays and the reduced number of the staff: these are not advantageous for time-consuming microsurgical interventions.
doi:10.21755/mto.2015.058.0001.004 fatcat:ak2a44coqbcnjlpcege7s3oubu