METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK

Hulkaroy Babayeva Usmon Qizi
2023 Zenodo  
Mazkur maqolada oliy ta'limdagi mustaqil ta'lim topshiriqlari uchun qulayliklar keltirib o'tilgan va bu maqola o'qituvchi va talaba uchun juda foydali ekanligi bayon etiladi. Maqolada mustaqil ta'lim uchun mo'ljallangan mavzular shakli tahlil qilinadi va bu boradagi jahon va o'zbek pedagog vakillarimiz olib brogan ilmiy tadqiqotlarni yoritish asosiy maqsad qilib olingan.
doi:10.5281/zenodo.7548869 fatcat:zzlnqhuvgjbefmc2e3fpvgchqu