Knowledge economy readiness, innovativeness and competitiveness of the Western Balkan countries

Slobodan Cvetanovic, Vojislav Ilic, Danijela Despotovic, Vladimir Nedic
2015 Industrija  
The Western Balkan countries have set themselves the goal to join the European Union as soon as possible. Accordingly, they must adjust the key components of their development policies to the Europe 2020 strategy, focusing on key priorities such as smart, sustainable and inclusive growth. This paper explores the relationship among knowledge economy readiness, innovativeness, and competitiveness of six Western respective correlation has been registered for the group of selected EU countries; c)
more » ... d EU countries; c) no statistically significant correlation between the global innovation index and the global competitiveness index in the Western Balkan countries, while in respect of the group of selected EU countries, the existence of significant linear correlation between these variables has been revealed. Spremnost za razvoj ekonomije bazirane na znanju, inovativnost i konkurentnost zemalja Zapadnog Balkana Apstrakt: Zemlje Zapadnog Balkana postavile su za cilj pridruživanje Evropskoj uniji u što je moguće kraćem roku. U tom smislu, ove zemlje moraju prilagoditi svoje politike razvoja strategiji Evropa 2020, u čijem se centru nalazi izgradnja društva znanja, rast inovativnosti i unapređenje konkurentnosti. U radu je na osnovu podataka uzetih iz tri kompozitna indeksa (Knowledge Economy Index Instituta Svetske banke, Global Innovation Index INSEAD-a i Global Competitiveness Index Svetskog ekonomskog foruma) za 2013. godinu istraživana povezanost spremnosti za razvoj ekonomije bazirane na znanju, inovativnosti i konkurentnosti šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora) i isto tolikog broja selektovanih država Evropske unije iz njihovog najbližeg okruženja (Austrija, Bugarska, Grčka, Mađarska, Rumunija, Slovenija). Po podacima iz sva tri izvora, konstatovano je izraženo zaostajanje spremnosti za razvoj ekonomije bazirane na znanju, inovativnosti i konurentnosti zemalja Zapadnog Balkana za selektovanim zemljama EU. Analizom međuzavisnosti pomenutih varijabli ustanovljena je: a) statistički značajna korelacija između indikatora spremnosti za razvoj ekonomije znanja i globalnog indeksa inovativnosti za obe grupe zemalja; b) statistički značajna korelacija između globalnog indeksa inovativnosti i indeksa inovacione efikasnosti za zemlje Zapadnog Balkana, za razliku od grupe selektovanih zemalja EU; c) nije detektovana statistički značajna korelacija između globalnog indeksa inovativnosti i globalnog indeksa konkurentnosti za zemlje Zapadnog Balkana, dok je za grupaciju selektovanih zemalja EU ustanovljeno postojanje značajne linearne korelacije ovih varijabli.
doi:10.5937/industrija43-7908 fatcat:m5nlqjpyajg5hplrxavqpcmgxu