Meroplankton Morza Bałtyckiego

Amanda Sobczyk
2016 Tutoring Gedanensis   unpublished
Tutor: dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska Instytut Oceanografii, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Streszczenie -Celem artykułu jest przybliżenie informacji na temat charakterystyki zwierząt posiadających w swoim cyklu rozwojowym wolno-żyjącą larwę oraz ich znaczenia w Morzu Bałtyckim. Larwa planktonowa jest ważnym elementem rozwoju wielu bentosowych zwierząt morskich, a tym również tych zasiedlających Morze Bałtyckie. Ponadto meroplankton odgrywa ważną rolę w łańcuchu troficznym. Larwy
more » ... kręgowców są pożywieniem dla wielu gatunków ryb, jak też innych bezkręgowców. Głównym czynnikiem różnicującym skład jak i liczebność meroplanktonu jest sezonowość, wynikiem której są fluktuacje parametrów takich jak promieniowanie słoneczne, dostępności pokarmu czy też temperatury wody. Jednakże ilość doniesień literaturowych na temat wpływu różnych biotycznych i abiotycznych czynników środowiskowych na rozmieszczenie i przeżywalność bałtyckiego meroplanktonu jest wciąż niewystarczająca. Dlatego badania nad meroplanktonem są niezwykle ważne, zarówno żeby określić skład gatunkowy bentosu, jak również by móc wykazać, jak nie poznane dostatecznie dobrze czynniki abiotyczne i biotyczne wpływają na jakościowe i ilościowe zróżnicowanie fauny dennej. Słowa kluczowe -meroplankton, Morze Bałtyckie, stadia larwalne
fatcat:4yt3uzng2zb3lf4gyx4srl7xt4