IMPACTUL FACTORILOR STRESANŢI ASUPRA COMPORTAMENTULUI ADOLESCENŢILOR

Lora Moşanu-Şupac, Elena Rusu, Aurelia Glavan
unpublished
Factorii stresanţi generează transformări esenţiale în comportamentul adolescenţilor, afectând performanţele şcolare, abilităţile de comunicare, modul de a fi, a gândi, a acţiona, a percepe, impunând adolescenţilor trăiri afective declanşate de o serie de situaţii stresante, faţă de care ei sunt mult mai sensibili şi mai vulnerabili. Aceasta îi face pe adolescenţi să se simtă neliniştiţi, epuizaţi, revoltaţi, agresivi sau, dimpotrivă, frustraţi, anxioşi, închişi în sine cu o stimă de sine
more » ... ă. Cunoaşterea factorilor stresanţi şi a modului de a răspunde la stres este substanţială pentru formarea unui comportament adecvat, armonios, social pozitiv, dar şi o sursă de implementare a tehnicilor de management al stresului. Cuvinte-cheie: stres, factori stresanţi, evaluarea stresului, adolescenţi, comportamentul adolescenţilor, schimbări în comportamentul adolescenţilor. THE IMPACT OF STRESS FACTORS UPON TEENAGERS BEHAVIOR Stress factors generate essential transformations in teenagers behavior, affecting scholar performances, abilities of communicating, the way of being, of thinking, acting, perceiving, imposing affective feelings to teenagers, caused by a series of stress situations, to which teenagers are much more sensible and vulnerable. This is making teenagers feel worried, exhausted, outraged, aggressive, or vice versa, frustrated, anxious, closed inside themselves with a very low autorespect. Knowing the stress factors and the way of reacting to stress is substantial for the formation of an adequate, harmonious, socially positive behavior, and it is a source of implementing the techniques of stress management. Introducere Vârstă adolescenţei este perioada cu variate şi temeinice schimbări psihice, biologice şi morale în care au loc fluctuaţii extrem de rapide, spectaculoase şi de maximă complexitate. Caracterul divers al dezvoltării ado-lescenţilor generează noi comportamente şi noi modalităţi de exprimare, de aprecieri, de atitudini, de relaţio-nare cu cei din jur, de înţelegere şi adaptare. Traversarea acestei perioade de vârstă nu se face în mod lent, ci, dimpotrivă, tensionat, adeseori cu exis-tenţa unor conflicte şi trăiri dramatice, cu frământări interne pentru găsirea surselor de satisfacere a elanuri-lor, a aspiraţiilor şi cu tendinţa de a evita teama faţă de impedimentele ce se pot ivi în realizarea proiectelor de viitor. Schimbările sociale, psihologice, culturale, familiale, orientarea spre o carieră, pregătirea pentru viaţă, maturizarea fizică şi sexuală, transformările neuro-endocrine sunt factori care exercită presiuni drastice asupra dezvoltării individuale şi a comportamentelor adolescenţilor. Distingem doi indicatori, cel mai frecvent întâlniţi, care ne atrag atenţia atunci când un adolescent este stresat: schimbările şi regresia comportamentală. Adolescenţii stresaţi îşi modifică comportamentul şi reac-ţionează într-un mod total nepotrivit felului lor de a fi: unii dintre ei, care dintotdeauna erau prietenoşi şi deschişi faţă de ceilalţi, inopinat devin trişti, izolaţi şi speriaţi sau, dimpotrivă, adolescenţii liniştiţi şi calmi neaşteptat se preschimbă în firi iritabile şi agresive. Schimbarea este una dintre principalele cauze ale stresului la adolescenţi, pentru că solicită o adaptare la situaţia nou-creată fie prin evenimentul pozitiv, fie prin cel negativ. O schimbare nedorită este întotdeauna mai stresantă. Cu cât schimbarea este mai relevantă, cu atât ritmul schimbării şi exigenţa adaptării sunt mai mari şi stresul mai important. Stresul este un fenomen psihosocial complex ce decurge din confruntarea individului cu cerinţe, sarcini, situaţii, care sunt percepute ca fiind dificile, dureroase sau de mare importanţă pentru persoana respectivă [1, p.13]. Factorii stresanţi sau stresorii sunt evenimente/situaţii externe sau interne, reale sau imaginare, suficient de intense sau frecvente care solicită reacţii de adaptare din partea individului.
fatcat:7vqb44dzmvbgbogdji76xog36m