Marek Jeziorański, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 291

Magdalena Bednarczyk
2015 Paedagogia Christiana  
Boże oraz potrafił żyć z Nim we wspólnocie, w wierze i posłuszeństwie. Autor książki, będąc jezuitą, na koniec omówił wychowanie religijne na przykładzie pedagogii ignacjańskiej, która ma swoje źródło w dynamice i ćwiczeniach duchowych proponowanych przez Ignacego Loyolę. Ważne jest stwierdzenie, że istotną rolę w pedagogii tej spełniają doświadczenia człowieka, dzięki którym stawia się pytania prowokujące do myślenia, a więc kształtuje się inteligencję oraz wyobraźnię i uczucia. Dlatego ważne
more » ... cia. Dlatego ważne są cztery elementy pedagogii ignacjańskiej: doświadczenie, refleksja, działanie i ocena. Reasumując, można powiedzieć, że omawiana publikacja ks. prof. Z. Marka: Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, pozwala na dostrzeżenie istoty religii w procesie edukacyjnym oraz wskazuje punkty styczne łączące edukację i religię. Lektura tej książki poszerza perspektywy osobistego patrzenia na świat. Daje możliwości lepszego odniesienia się do religii i jej roli w edukacji. Książka wpisuje się znakomicie we współczesne postrzeganie świata i edukacji nowych pokoleń, które może nie zawsze wnikają w teologiczną i pedagogiczną głębię edukacji religijnej, ale z pewnością mogą z niej korzystać, ukierunkowując swoje myśli na to, co tak naprawdę nadaje sens życiu. Pozycja ta pojawia się we właściwym czasie i stanowi istotny wkład w myśl społeczną w okresie szybkich przemian kulturowych i religijnych. Jej treści posiadają bardzo czytelny przekaz istotnych problemów, ujawniających się obecnie w społeczeństwie laickim i Kościele. Książka ta z pewnością zainteresuje nauczycieli akademickich oraz studentów katechetyki, teologii, a przede wszystkim pedagogów i nauczycieli religii. Mirosław Stanisław Wierzbicki* Marek Jeziorański, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 291
doi:10.12775/pch.2014.034 fatcat:z4egiak4e5dk5c5jgexq4dlony