RELACIJE BRAČNOG ZADOVOLJSTVA I STRATEGIJA SUOČAVANJA SA STRESOM

Jelena Šakotić-Kurbalija, Marijana Miljanović, Dragan Kurbalija
2014 Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  
U radu su prikazani rezultati istraživanja koje odgovara na pitanje kako je 14 strategijasuоčаvаnjа sа strеsоm (merenih skalom Brief COPE (Carver, 1997)) pоvеzаno sa brаčnimzadovoljstvom (merenim dimenzijom Dijadnog zadovoljstva iz DAS skale (Dyadic AdjustmentScale – DAS: Spanier, 1976; 1989)), na populaciji žena koje žive u Srbiji. Pored toga, istraživanjemje utvrđena i struktura razlika u izboru strategija suočavanja sa stresom između ženakoje su globalno zadovoljne svojim bračnim odnosom i
more » ... bračnim odnosom i žena koje su globalno nezadovoljnesvojim bračnim odnosom. Među ispitanim strategijama suočavanja sa stresom, kao samostalnonajznačajniji prediktor dijadnog zadovoljstva, kod žena u našoj sredini, pokazalo se korišćenjeemocionalne podrške drugih ljudi. Nalazi istraživanja pokazuju da je, u proseku, zažene koje su globalno nezadovoljne svojim bračnim odnosom karakterističnije pasivno-depresivnoreagovanje pri suočavanju sa stresom, dok je ženama koje su globalno zadovoljnesvojim bračnim odnosom svojstvenije planiranje kako prevazići postojeći životni problem,uz oslanjanje na emocionalnu podršku drugih ljudi.
doi:10.19090/gff.2014.1.273-290 fatcat:dtd3maxwuvaglaktnmvfoisszq