УКРАЇНСЬКЕ СОЛО СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕТНОМУЗИКОЗНАВЧОГО ФОРМАТУ [chapter]

V. V. Hromchenko
2020 UROPEAN VECTOR OF MODERN CULTURAL STUDIES AND ART CRITICISM: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND  
УКРАЇНСЬКЕ СОЛО СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕТНОМУЗИКОЗНАВЧОГО ФОРМАТУ Громченко В. В. ВСТУП Вочевидь, увага до національного культурно-мистецького коріння в постмодерний період європейської культури другої половини ХХ -початку ХХІ століть позначається неабиякою увагою зі сторони, насамперед, досвідчених етномузикантіввиконавців, як вокалістів, так і інструменталістів. Унікальність їхнього творчо-мистецького обдарування, дослідницько-польова дієвість у різноманітній географічній місцевості, велика
more » ... евості, велика зацікавленість у певній результативності щодо класифікації стародавніх реліктів, відповідності художньо-естетичних наслідків від дешифрування української музичної спадщини зумовлює виразну активізацію наукової діяльності численних митцівфольклористів. При цьому, наголосимо, перевага колективного процесу пошуку, отримання спільних, сукупних великих радощів щодо віднайденої музичної реліквії, її розшифрування, фіксація, відповідність нотування стародавньої музичної спадщини вагомою мірою генерує природність сумісного, групового науково-дослідницького процесу. Отже, саме в такій колективній формі дослідницько-дієвої ходи відбувається безпосередній обмін враженнями, думками, гіпотезами, певними науковими висновками та перспективами за наслідками теоретичного, а також виконавського аналізу відповідних музичних, художньо-естетичних творів старовини. Таким чином, максимально природною та практично затребуваною постає тенденція до усталення загальної, щонайбільше об'єднуючої форми проведення науково-мистецьких заходів, присвячених актуальним питанням сучасного етномузикознавства. Як наслідок, саме такою науково-своєрідною формою в новітніх дослідницько-мистецьких реаліях європейського етномузикознавчого середовища початку ХХІ століття постає доволі відома форма міжнародного симпозіуму.
doi:10.30525/978-9934-588-41-9/20-37 fatcat:tpfrhs7cxrdglalu5veuuki2pi